Problemets karakter

Et ydre pres

Mange kan føle, at deres liv er tæt bakket med opgaver, som har karakter af skal og bør. Du føler dig måske presset af mere eller mindre udtalte krav om, at skulle være på en særlig måde, yde noget særligt eller mere end du kan overkomme? Du kæmper måske for at leve op til de mange forventninger og krav i hverdagen. I denne bestræbelse tilsidesætter du dig selv. Dine tanker kredser måske om, hvad andre tænker om dig. Du føler et stort ansvar for andres velbefindende og er meget opmærksom på at tilgodese andres behov og forventninger. Alligevel føler du utilstrækkelighed og dårlig samvittighed. En følelse af at skulle være nogen eller noget du ikke er.

Oplevelser af angst, forvirring, tristhed, tomhed og meningsløshed kan bunde i overskridelse af det som er værdifuldt for dig. Hvis du eller andre overser, overskrider eller reducerer dine behov og det som er betydningsfuldt for dig selv, så kommer din selvfølelse under angreb og dit værd reduceres. Dvs. du mister forbindelsen til dig selv og fornemmelsen af hvem du er – En oplevelse af mindreværd, skam og forkerthed – At være forkert eller har gjort noget forkert.

Både kulturens mange, mere eller mindre udtalte, krav om at leve op til noget særligt og mødet med vores omsorgspersoner har indflydelse på varetagelsen af vores betydningsfuldhed.

I hvor høj grad blev
din betydningsfuldhed oprindeligt set og mødt med et kærligt, anerkendende omsorgsfuldt blik?

Du får hjælp til

Samtalerne med mig foregår i en atmosfære af at blive set og hørt, som det særlige menneske du er. Du får i samtalerne indsigt i, hvordan forskellige begivenheder og omstændigheder i dit liv, har indflydelse på dine aktuelle problemer. Udover at få talt problemernes historie igennem, får du også indsigt i og bliver forbundet med det som er betydningsfuld for dig. Herigennem får du mere ro og klarhed over betydningsfulde sammenhænge i dit liv, som gør dig i stand til at vælge til og fra, fremadrettet.