Problemets karakter

Er du ikke blevet mødt med forståelse, anerkendelse og støtte, eller har du oplevet omsorgssvigt, mobning, vold eller andre svigt?

Oplevelser som dette kan påvirker dig og tillid til andre og omverdenen negativt.

Måske forhindrer det dig i at leve i overensstemmelse med de håb og drømme du har for dit liv. Måske oplever du, at du ikke kan finde ro, at du er trist, angst, skamfuld eller følelsestom. Eller måske oplever du stress og utilstrækkelighed, eller at der ikke er nogen i dit liv, som du har en tæt relation til. 

Problemer kan også hænge sammen med pludselige ændringer i dit liv såsom sygdom, nærtståendes død, skilsmisse eller lignende. Hændelser hvor du rystes i din tillid til andre, verden og i din fornemmelse af dig selv, og du oplever måske angst, sorg og meningsløshed.

Sådan foregår samtalerne

Samtalerne forgår i rolige og behagelige omgivelser

samtalerum

Vi vil i samtalerne have fokus på, hvad der er vigtigt for dig lige nu, og hvordan du ønsker at leve. Sammen vil vi undersøge dine aktuelle problemer og kigge på, hvordan de eventuelt kan forstås i sammenhæng med tidligere belastende oplevelser og svære vilkår. Dette kan på sigt give dig frihed til at vælge, hvordan dit liv skal se ud fremadrettet. Se under Fortællingen i centrum for en uddybelse af metoden

Vi samarbejder om at finde en måde at tilrettelægge samtalerne på, så de bliver meningsfulde og hjælpsomme for dig. Jeg tager altid udgangspunkt i, hvor du er lige nu, og hvor du gerne vil hen. Samtaleforløbet kan være kortere eller længere, alt efter dine ønsker og behov. Hvis det er meningsfuldt for dig, er det muligt at tage en pårørende med til en eller flere samtaler.