Fortællingen i centrum

Hvad er narrativ terapi?

Fortællinger

Narrativ terapi er en terapiretning, som tager udgangspunkt i de historier (narrativer) mennesker fortæller om sig selv. Det vi gør og oplever, bliver til de historier vi fortæller om os selv. Det har stor betydning, hvad vi lægger vægt på i vores fortællinger. Nogle fortællinger kan havde den effekt, at de stiller sig i vejen for vores værdier og ønsker. Sammen arbejder klient og terapeut på at forme nye livshistorier som et alternativ til de svære fortællinger, der hæmmer vedkommende.

Styrke fortrukne fortællinger

Narrativ terapi handler ikke om at erstatte negative forståelser med mere positive forståelser. Det handler derimod om at skabe flere forståelsesmuligheder, så det bliver muligt at se sig selv og sin situation på en mere nuanceret måde. Sammen kan terapeut og klient undersøge, hvordan fortidige og nutidige oplevelser skal fylde i de fremtidige fortællinger. Det kan fører til mere nuancerede forståelser af, hvem vi er som mennesker, vores relationer og liv.

Fokus er at hjælpe personen til at blive mere bevidst om egne værdier og ønsker for livet, samt handlemuligheder, hvilket kan åbne for andre historier om personen og dermed gøre vedkommende bedre i stand til at tackle problemer i livet