Sådan foregår samtalerne

Samtalerne foregår i rolige og behagelige omgivelser

Vi vil i samtalerne have fokus på, hvad der er vigtigt for dig lige nu, og hvordan du ønsker at leve. Sammen vil vi undersøge dine aktuelle problemer og kigge på, hvordan de eventuelt kan forstås i sammenhæng med tidligere belastende oplevelser og svære vilkår. Dette kan på sigt give dig frihed til at vælge, hvordan dit liv skal se ud fremadrettet.

Når jeg arbejder terapeutisk, trækker jeg på hvad jeg har i rygsækken af både psykologisk, personlig og sygeplejefaglig viden og kompetencer. Vi samarbejder altid om at finde en måde at tilrettelægge samtalerne på, så de bliver meningsfulde og hjælpsomme for dig. Jeg tager udgangspunkt i, hvor du er lige nu, og hvor du gerne vil hen. Samtaleforløbet kan være kortere eller længere, alt efter dine ønsker og behov. Hvis det er meningsfuldt for dig, er det muligt at tage en pårørende med til en eller flere samtaler. 

Da jeg er specialiseret indenfor den narrative metode, vil det være den dominerende tilgang.

Tavlen er et vigtigt redskab i samtalerne

Hvad er narrativ terapi?

Narrativ terapi er en terapiretning, som tager udgangspunkt i de historier (narrativer) mennesker fortæller om sig selv. Det vi gør og oplever, bliver til de historier vi fortæller om os selv. Det har stor betydning, hvad vi lægger vægt på i vores fortællinger. Nogle fortællinger kan havde den effekt, at de stiller sig i vejen for vores værdier og ønsker. Sammen arbejder klient og terapeut på at forme livshistorier som et alternativ til de svære fortællinger, der hæmmer vedkommende.

Styrke fortrukne fortællinger

Narrativ terapi handler ikke om at erstatte negative forståelser med mere positive forståelser. Det handler derimod om at skabe flere forståelsesmuligheder, så det bliver muligt at se sig selv og sin situation på en mere nuanceret måde. Sammen kan terapeut og klient undersøge, hvordan fortidige og nutidige oplevelser skal fylde i de fremtidige fortællinger. Det kan fører til mere nuancerede forståelser af, hvem vi er som mennesker, vores relationer og liv.

Fokus er at hjælpe personen til at blive mere bevidst om egne værdier og ønsker for livet, samt handlemuligheder, hvilket kan åbne for andre historier om personen og dermed gøre vedkommende bedre i stand til at tackle problemer i livet.