Hel igen – Samtaler om Livet

Jeg tilbyder nærværende samtaler i en anerkendende atmosfære og rolige omgivelser

Terapi handler om forandringer og nye måder at være i livet på. Som terapeut kan jeg hjælpe dig med nye perspektiver og veje at gå, som kan bidrage til positive forandringer

Ønsker du:

  • Indsigt i forskellige mønstre som gentager sig, så du kan begynde at handle mere frit
  • At mærke at du er god nok, betydningsfuld og værdig, fremfor at opleve dig som mindreværdig eller forkert
  • Flere handlemuligheder når du oplever angst, føler dig presset, stresset eller trist?
  • At kunne mærke og række ud efter det der giver mening og værdi for dig, fremfor at lade dig styre af andres behov eller krav
  • At blive mere forbundet med andre mennesker, fremfor at være isoleret eller ensom

Terapien tager afsæt i at psykiske symptomerne og problemer er et respons på svære livsomstændigheder, der gør at vi er nødt til at forholde os til os selv på en ny måde, eller sige til eller fra over for noget i vores omgivelser.

I terapien får du hjælp til at opbygge indsigt og psykologisk fleksibilitet. Ved at få en bedre forståelse af dig selv, dine følelser, reaktionsmønstre, omgivelser og relationer, kan du blive i stand til at skabe positive forandringer i dit liv baseret på egne værdier og ressourcer.