Samtaler om Livet

Jeg tilbyder nærværende samtaler i en anerkendende atmosfære og rolige omgivelser

Ønsker du at:

  • have mere indre ro dagligdagen?
  • have flere handlemuligheder når du oplever angst, føler dig presset, stresset eller trist?
  • kunne identificere, have mod til at sige højt og række ud efter, det du ønsker?
  • have tættere relationer?
  • opleve større selvværd og mindre skam?
  • lære at håndtere negative minder fra fortiden? 
  • bruge forandringer til noget der er godt for dig?

Igennem samtalerne får du nye perspektiver på din situation, så du kan leve et liv med mere overskud til det, som betyder noget for dig.